Kosteuskartoituksessa selvitetään rakenteen kosteusrasitusta pintakosteudenosoittimen avulla tai porareikämittausten avulla. Pintakosteudenosoittimella saadaan suuntaa antavaa tietoa rakenteen kosteuspitoisuudesta verrattuna kuivaksi tunnettuun samanlaiseen rakenteeseen.

Porareikämittauksella saadaan selville materiaalin todellinen kosteuspitoisuus ja lämpötila. Porareikämittausten tulosten avulla pystytään määrittelemään, onko rakenteessa liian suuri kosteusrasitus ja tarvitseeko sille tehdä jotain. Mittaustulokset ovat aina tutkimusta tukevia, eikä pelkkien mittaustulosten perusteella saa päättää jatkotoimenpiteistä. Päätösten tulee aina perustua rakenteiden fysikaalisen toiminnan analyysiin ja asiakkaan ilmoittamiin oireisiin/tarpeisiin.

Sepän kokemusten pohjalta rakenteista yleensä näkee, onko niissä tai onko niissä ollut liikaa kosteutta. Esimerkiksi riitatapauksissa kosteusmittausten tekeminen on kuitenkin perusteltua, sillä ne oikein tehtynä vähentävät riitaan liittyvää keskustelua.

 

”Asiakas voi luottaa saavansa apua ongelman selvittämisestä sen poistamiseen asti.”