Toiminta-
periaatteemme

Lue alta toimintaperiaatteemme!

 1. Asukas ei näyttele oireitaan, vaan niiden takana on jokin todellinen syy.

2. Asukkaan asunnossa kokemat oireet, sekä niiden sijoittuminen ja sidonnaisuus asuntoon ovat lähtökohta sisäilmaongelman selvittämiseen.

3. Rakennus/asunto käsitellään aina kokonaisuutena, sillä sisäilmaongelmalla voi olla useampia aiheuttajia.

4. Rakennuksen sisäilmaongelmat johtuvat rakenteista, materiaaleista tai kalusteista irtoavista epäpuhtauksista, ilmanvaihdon puutteista tai niiden yhdistelmästä.

5. Yllä mainitusta johtuen tutkimusten aikana pitää tarvittaessa tehdä rakenneavauksia, sillä kukaan ei pysty rakenteiden todellista kuntoa varmaksi sanomaan avaamatta niitä. Jokainen avaus pitää kuitenkin olla perusteltavissa.

6. Ilmanäytteiden ja erityisesti mikrobeihin liittyvien ilmanäytteiden ottoa pyritään välttämään niiden tulosten erittäin suuren epävarmuuden vuoksi. Ilmanäytteen otto voi olla perusteltua vasta sitten, kun ongelman syihin ei päästä muilla keinoin kiinni.

7. Ongelma pyritään selvittämään yhden käynnin aikana. Tutkimuskäynnin ja mahdollisten analyysitulosten selviämisen jälkeen pitää pystyä kertomaan ongelman syyn ja seurausten lisäksi, millä toimenpiteillä ongelma saadaan ratkaistua.

Ja viimeisenä

8. Pyrimme aina ongelman selvittämiseen ”avaimet käteen-palveluna”. Ensipuhelun jälkeen asiakas voi luottaa saavansa apua ongelman selvittämisestä sen poistamiseen asti.