Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus on Sisäilmasepän ajatusmaailmassa tehty jo tiloissa oireilevan henkilön tai henkilöiden toimesta. Mikäli tiloissa oireillaan, siellä on ongelma joka tulee selvittää. 

Siksi sisäilmatutkimukset ovat vain täydentävä osa tutkimusmenetelmiä, joihin pitäisi aina kuulua myös rakenne- ja materiaalitutkimukset, sekä ilmanvaihdon selvitys.

Sisäilman ongelmat ovat aina seurausta jostain rakenteissa/materiaaleissa olevasta viasta tai ilmanvaihdon ongelmasta. Yleensä yhteisvaikutuksesta. Tutkimuksen aikana selvitetään, mikä sisäilman ongelman aiheuttaa ja mitä ongelman poistamiseksi pitäisi tehdä. Varsinainen sisäilman pumppaaminen näytekeräimen läpi ja kemialliset analyysit ovat tarpeen vasta, jos ongelmaan ei päästä kiinni muilla keinoin.

Mikäli materiaalinäytteitä otetaan, ne lähetetään analysoitavaksi TTL:n laboratorioon jonka raportti on tähän mennessä luetuista selkein ja asiantuntemus mikrobien tunnistuksessa markkinoiden laajin.

”Asiakas voi luottaa saavansa apua ongelman selvittämisestä sen poistamiseen asti.”