Valesokkelin korjaus

Katso alta meidän patentti, sekä hyviä artikkeleita aiheesta!

Ratkaisu valesokkelirakenteiden korjauksiin

 

Yritys omistaa patenttioikeudet itse kehitettyyn valesokkelin korjausmenetelmään (patenttihakemus nro 20175009). Menetelmä soveltuu valesokkelirakenteiden, sen kaltaisten rakenteiden korjaamiseen. Lisäksi menetelmä soveltuu väliseinien ja huoneistojen välisten seinien alajuoksupuiden korotuskorjaukseen, eli kaikkiin rakenteisiin, joissa seinärakenne on perustettu lattian pinnan alapuolelta. Valesokkelikorjauksen suunnittelun yhteydessä suunnittelen mielelläni myös muut tarvittavat rakennekorjaukset, kuten höyrynsulun tiivistyksen/korjaamisen sekä muut mahdolliset vauriokorjaukset.

Patentoitu täyttövaluun perustuva korjausmenetelmä on helpompi ja edullisempi kuin esim. tolppakenkä, termopalkki tai kevytsoraharkko, sekä huomattavasti tiiviimpi rakenteensa puolesta. Lisäksi menetelmän mukaisesti korjatussa rakenteessa ei ole kylmäsiltoja, joita kilpailevissa tolppakenkään perustuvissa menetelmissä muodostuu n. 600 mm:n välein.

Ainakin yhdessä kohteessa akateemisesti kouluttautuneet omistajat ovat jopa tehneet korjauksen itse toimittamieni suunnitelmien pohjalta.

Artikkeleita valesokkelista

Sisäilmaseppien menetelmä

Juha Lappalaisen opinnäytetyö

Juha Lappalaisen artikkeli

Rakennuslehden artikkeli vaativasta valesokkelin korjauksesta

Rakennuslehden artikkeli