Tietoa sepästä

Olen Juha Lappalainen, Sisäilmasepät Oy:n omistaja ja koulutukseltani rakennustekniikan insinööri (YAMK). Suuntautumisena korjausrakentaminen.

Lisäksi olen 16.6.2017 saanut suoritettua Rakennusterveysasiantuntija RTA-koulutuksen ja sertifikaatti (VTT-C-23250-26-17) on ollut voimassa 19.6.2017 lähtien.

Olen tähän mennessä itsenäisesti tutkinut yhteensä reilut 400 omakotitaloa ja huoneistoa (jatkossa pienkohde), sekä muutaman isomman kohteen. Termi ”tutkimukset” käsittää kevyen arvioinnin lisäksi rakenteiden avaukset ja sulkemiset niiden kunnon tarkastamiseksi, näytteiden oton (materiaali-, ilma- ja laskeumanäytteet) sekä tulosten analysoinnin, ilmavuotoreittien kartoitukset, ilmanvaihdon toimivuuden selvityksen sekä rakennuksen/rakennusosien rakennusfysikaalisen toimivuuden arvioinnin.

Tutkittujen rakennusten rakennusajankohdat ovat vaihdelleet välillä 1839 – 2020 ja rakenteet hirsirungosta puurankaisen kautta kivirunkoisiin. Kohteiden laajuus on vaihdellut yksittäisen ongelman selvittämisestä 40 huoneiston kokoisen As Oy:n ja n. 350 oppilaan alakoulurakennuksen tutkimuksiin. Pääpaino on rakennuskannasta johtuen kuitenkin 1960-1980 lukujen tuotannossa.

Sisäilmaongelmien selvittämiseen olen kehittänyt toimivan ja asiakkaalle edullisen palvelun, joka pohjaa Sosiaali- ja terveysministeriön 2003 julkaisemaan Asumisterveysoppaaseen. Tutkimuksissa kohde käydään aina läpi kokonaisuutena, sillä asiakkaan oireet eivät välttämättä johdu ainoastaan yhdestä ongelmakohdasta.

Palvelun tavoitteena on, ettei asiakkaan tarvitsisi enää tilata uusia tutkimuksia käyntini jälkeen ja suunnitteluun sekä korjauksiin päästäisiin nopeasti. Menetelmä on toiminut hyvin sekä omaan tarpeeseen korjaavien, että esimerkiksi vanhan asunnon ostamisen jälkeen sisäilmaongelmia kohdanneiden kanssa.

Menetelmä soveltuukin hyvin erityisesti asuntokauppariidan yhteydessä tehtäväksi tutkimukseksi, jossa tarvitaan huolellista ja selkeää otetta.

 

Juha Lappalainen

Sisäilmasepät Oy:n omistaja
Rakennustekniikan insinööri (YAMK)
juha.lappalainen@sisailmasepat.fi
040 513 4451

 

Toimintaperiaatteemme

 1. Asukas ei näyttele oireitaan, vaan niiden takana on jokin todellinen syy.

2. Asukkaan asunnossa kokemat oireet, sekä niiden sijoittuminen ja sidonnaisuus asuntoon ovat lähtökohta sisäilmaongelman selvittämiseen.

3. Rakennus/asunto käsitellään aina kokonaisuutena, sillä sisäilmaongelmalla voi olla useampia aiheuttajia.

4. Rakennuksen sisäilmaongelmat johtuvat rakenteista, materiaaleista tai kalusteista irtoavista epäpuhtauksista, ilmanvaihdon puutteista tai niiden yhdistelmästä.

5. Yllä mainitusta johtuen tutkimusten aikana pitää tarvittaessa tehdä rakenneavauksia, sillä kukaan ei pysty rakenteiden todellista kuntoa varmaksi sanomaan avaamatta niitä. Jokainen avaus pitää kuitenkin olla perusteltavissa.

6. Ilmanäytteiden ja erityisesti mikrobeihin liittyvien ilmanäytteiden ottoa pyritään välttämään niiden tulosten erittäin suuren epävarmuuden vuoksi. Ilmanäytteen otto voi olla perusteltua vasta sitten, kun ongelman syihin ei päästä muilla keinoin kiinni.

7. Ongelma pyritään selvittämään yhden käynnin aikana. Tutkimuskäynnin ja mahdollisten analyysitulosten selviämisen jälkeen pitää pystyä kertomaan ongelman syyn ja seurausten lisäksi, millä toimenpiteillä ongelma saadaan ratkaistua.

Ja viimeisenä

8. Pyrimme aina ongelman selvittämiseen ”avaimet käteen-palveluna”. Ensipuhelun jälkeen asiakas voi luottaa saavansa apua ongelman selvittämisestä sen poistamiseen asti.