Hometutkimus

Hometutkimus Sisäilmasepän tekemänä sisältää tavallisesti yhden tai useamman rakenneavauksen. Rakenteista pystytään yleensä toteamaan vauriot ja ainakin osa syytä ihan silmämääräisesti ja hajun perusteella.

Avauksen yhteydessä mahdollisesti otettujen mikrobimateriaalinäytteiden avulla saadaan esim. asuntokauppariitojen yhteydessä selvitettyä kyseisen materiaalin vaurioituneisuus yhteismitallisesti suoraviljelymenetelmällä. Mikäli rakenteet on tarkoitus korjata tilaajan omaan laskuun, materiaalinäytteiden ottoa vältetään ja hometutkimus pyritään tehdään aistinvaraisesti (haju/ulkonäkö), sekä tarvittaessa mittalaitteita käyttäen.

Mikäli materiaalinäytteitä otetaan, ne lähetetään analysoitavaksi TTL:n laboratorioon jonka raportti on tähän mennessä luetuista selkein ja asiantuntemus mikrobien tunnistuksessa markkinoiden laajin.

”Asiakas voi luottaa saavansa apua ongelman selvittämisestä sen poistamiseen asti.”