Formaldehydi-, PAH- ja VOC-mittaukset

Sisäilmatutkimusmenetelmät, lue alta mikä mittaus on sinulle sopiva. 

Formaldehydi

Formaldehydi on Sepän kokemuksen perusteella yksi selkeimmistä ongelmista -70 ja -80 –lukujen omakoti- ja rivitaloissa. Lämmöneristyksessä käytetyn mineraalivillan valmistuksessa on käytetty Ureaformaldehydi- ja myöhemmin Fenoliformaldehydihartsia, joiden avulla mineraalikuidut sidotaan yhteen. Ajan, kosteuden ja lämmön vaikutuksesta liimahartsi alkaa hajoamaan ja haihtuvat yhdisteet siirtyvät ympäröivään ilmaan. Koska yllä mainittujen ikäluokkien rakennuksissa höyrynsulkukerros on harvoin tiivis, osa hartsihöyryistä pääsee kulkeutumaan sisäilmaan ja voi aiheuttaa oireita tiloissa oleskeleville. Työmaakohteissa ennen korjausta tehdyssä mittauksissa sisäilmassa on todettu formaldehydiä 36-42 µg/m3:ssa ilmaa. Hajukynnys on 35 µg/m3 ja herkimmät voivat saada oireita 5-10 µg/m3:n pitoisuuksilla. Erityisesti koneellisella poistolla varustetuissa, mineraalivillaeristetyissä rakennuksissa on tullut tätä kuivaa ja tunkkaista ”vanhan villan” hajua vastaan. Formaldehydi ei näy perus VOC-ilmanäytteessä, mutta sille löytyy oma keräin.

Formaldehydi on vesiliukoinen yhdiste, jolloin höyrynsulkuna käytetty, tiiviisti asennettu rasvainen PE-kalvo riittää estämään yhdisteiden pääsyn sisäilmaan.

 

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitäkään ei saada näkyviin VOC-näytteissä. Polysykliset Aromaattiset Hiilivedyt ovat vielä -60 –luvulla yleisesti käytetty pikimäinen aine, jolla on mm. tehty vedeneristyksiä ja kyllästetty sähköjohtojen lyijyseinäisten asennusputkien sisäpintoja. PAH-yhdisteet ovat voimakkaasti karsinogeenisiä ja voivat mm. aiheuttaa huimausta ja yleistä pahaa oloa altistuville. Yhdisteet ovat rasvaliukoisia ja ne imeytyvät ihon läpi, eli pelkkä hengityssuojain ei anna riittävää suojaa. PAH-yhdisteet tulee aina ensisijaisesti pyrkiä poistamaan rakenteista.

VOC-mittaus

VOC-mittaus on hyödyllinen sisäilmatutkimusmenetelmä silloin, kun ongelma johtuu pintamateriaaleista tai esim. niiden liimoista. Sisäilmasepän maailmassa VOC-mittaukset eivät ole ensimmäinen tutkimusmenetelmä, mutta sillä voidaan saada suuntaa tutkimuksille, mikäli rakenteissa tai ilmanvaihdossa ei ole todettu ongelmaa.

Osa VOC-mittauksissa löydettävistä yhdisteistä on samoja mikrobien tuottamien yhdisteiden kanssa, eli joissain tapauksissa käymässä oleva homekoira voikin haukkua vaurioitunutta muovimattoa, eikä mikrobivauriota. Tästä syystä ilmanäytteiden ja homekoiratutkimuksen yhteydessä tulisi aina tehdä analyysi materiaaleista ja rakenteista.

”Asiakas voi luottaa saavansa apua ongelman selvittämisestä sen poistamiseen asti.”