Hometutkimus

Hometutkimus Sisäilmasepän tekemänä liittyy rakenneavauksiin. Rakenteista otettujen mikrobimateriaalinäytteiden avulla saadaan selvitettyä kyseisen materiaalin vaurioituneisuus yleisesti hyväksytyllä mitta-asteikolla, jolloin tulosta käytetään yleensä esim. asuntokauppariitojen yhteydessä tai Asunto-osakkeiden kohdalla korjausten perustelemiseen. Mikäli rakenteet on tarkoitus korjata ilman kolmatta osapuolta, niin hometutkimus tehdään aistinvaraisesti (haju/ulkonäkö) rakenneavauksen yhteydessä.

Mikäli materiaalinäytteitä otetaan, ne lähetetään analysoitavaksi TTL:n laboratorioon jonka raportti on tähän mennessä luetuista selkein ja asiantuntemus mikrobien tunnistuksessa markkinoiden laajin.